Himna HDZ-a Ispis

Bože čuvaj Hrvatsku

Bože čuvaj Hrvatsku, moj dragi Dom,

Ljude koji blaguju pri oltaru tvom.

Nek se sliju molitve sve u jedan glas,

Čuvaj ovo sveto tlo, blagoslovi nas.

Ako treba gospode, evo primi zavjet moj,

Uzmi život od mene, pa ga podaj njoj.

I u dobru i u zlu, budi s nama budi s njom,

Bože čuvaj Hrvatsku, moj dragi Dom,

Bože čuvaj Hrvatsku, moj dragi Dom.

Đani Maršan